Category NOVOSTI

Višestruka priznanja za Anđelu Cvetković

Pored uspeha unutar samih visokoškolskih institucija, stipendisti Zadužbine Janković Anđelković usavršavaju se i putem vannastavnih aktivnosti, seminara, kurseva… Ovog puta Vam, kroz kratak intervju, predstavljamo Anđelu Cvetković, nosioca pohvalnice za najbolje studente Pravnog fakulteta u Beogradu. Uz to, Anđela je…

Dva nova priznanja za Anastasiju Spasić

Stipendistkinja Zadužbine Janković Anđelković, Anastasija Spasić, dobitnica je dva nova priznanja. Kao student četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu, Anastasija je za svoj rad na temu Alimentacioni fond, dobila nagradu Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. Njeno zalaganje i uspesi…

Dušan Bazović

Dušan Bazović, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, autor je najuspešnijeg rada na StES-u u Banjoj Luci. Tema rada je Fokalna neuroendokrina diferencijacija u karcinomu prostate u korelaciji sa ostalim parametrima od prediktivnog značaja. Pored ovog rada, Dušan je autor još jednog…

Anastasija Spasić

Na konferenciji studenata prava Anastasija Spasić, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, izlagala je svoj rad na temu Alimentacioni fond. Rad je objavljen u Zborniku studentskih radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.