Category NOVOSTI

Dušan Bazović

Dušan Bazović, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, autor je najuspešnijeg rada na StES-u u Banjoj Luci. Tema rada je Fokalna neuroendokrina diferencijacija u karcinomu prostate u korelaciji sa ostalim parametrima od prediktivnog značaja. Pored ovog rada, Dušan je autor još jednog…

Anastasija Spasić

Na konferenciji studenata prava Anastasija Spasić, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, izlagala je svoj rad na temu Alimentacioni fond. Rad je objavljen u Zborniku studentskih radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.