Dušan Bazović

Dušan Bazović, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, autor je najuspešnijeg rada na StES-u u Banjoj Luci.

Tema rada je Fokalna neuroendokrina diferencijacija u karcinomu prostate u korelaciji sa ostalim parametrima od prediktivnog značaja.

Pored ovog rada, Dušan je autor još jednog samostalnog naučno-istraživačkog rada sa temom Histopatološke i kliničko-morfološke karakteristike malignih tumora kože glave porekla epiderma, kao i koautor još dva rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *