Zadužbina Janković Andjelkovic

Milica Šebek “IIMprovement” konferencija

Milica Šebek je od 16. do 19. oktobra prisustvovala konferenciji “IIMprovement”-konferencija departmana industrijskog inženjerstva i menadžmenta koja se ove godine održala po drugi put na Zlatiboru a takođe je dala i mali doprinos prilikom njene realizacije. Nosilac je sertifikata Microsoft Excel Expert (Office 2019), kao i sertifikata Soft Skills Academy , na čijoj je konferenciji čula mnogo o temi: “Liderstvo i produktivnost”.  Bila je volonter u Youth Hub-u u Novom Sadu gde je imala priliku da učestvuje na brojnim radionicama i upozna divne i uspešne ljude od kojih posebno izdvaja Mariju Popović koja je govorila na temu: “Karijerni put jednog projektnog menadžera”. Sa organizacijom Estiem je planirala i učestvovala u sprovođenju brojnih događaja kao što su: Sajam zapošljavanja, Kick of Week i drugi. 

Milica Šebek, student 3. godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 

Exit mobile version