Višestruka priznanja za Anđelu Cvetković

Pored uspeha unutar samih visokoškolskih institucija, stipendisti Zadužbine Janković Anđelković usavršavaju se i putem vannastavnih aktivnosti, seminara, kurseva… Ovog puta Vam, kroz kratak intervju, predstavljamo Anđelu Cvetković, nosioca pohvalnice za najbolje studente Pravnog fakulteta u Beogradu. Uz to, Anđela je…

Dva nova priznanja za Anastasiju Spasić

Stipendistkinja Zadužbine Janković Anđelković, Anastasija Spasić, dobitnica je dva nova priznanja. Kao student četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu, Anastasija je za svoj rad na temu Alimentacioni fond, dobila nagradu Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. Njeno zalaganje i uspesi…

Dušan Bazović

Dušan Bazović, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, autor je najuspešnijeg rada na StES-u u Banjoj Luci. Tema rada je Fokalna neuroendokrina diferencijacija u karcinomu prostate u korelaciji sa ostalim parametrima od prediktivnog značaja. Pored ovog rada, Dušan je autor još jednog…