Prijava

Prijava za stipendiju


  *Da bi prijava bila kompletna, svaka stranica mora imati svojeručni potpis kandidata, te biti skenirana I dodata ostatku dokumentacije potrebne za prijavu.

  Prijava za stipendiju
  1. Ime, ime jednog roditelja, prezime

  2. JMBG

  3. Pol MuškiŽenski

  4. Datum rođenja

  5. Opština / Mesto / Država rođenja

  6. Opština, Mesto Prebivališta

  7. Broj telefona

  8. E-mail adresa

  9. Dodatno


  10. Podaci o studiranju

  11. Naziv i mesto srednje škole/fakulteta

  12. Trenutni razred/godina

  13. Prosečna ocena

  Dokumentacija za podnošenje prijave

  Prijava za dodelu stipendije

  Preuzmi

  Podaci o članovima domaćinstva

  Preuzmi

  Obrada podataka i pristanak

  Preuzmi

  Pristanak članova domaćinstva

  Preuzmi

  Postani i ti


  Stipendista zadužbine Janković Andjelković

  Ukoliko ispunjavaš sve uslove za prijavu, postani i ti naš stipendista.