Prijava

Prijava za stipendiju  *Da bi prijava bila kompletna, svaka stranica mora imati svojeručni potpis kandidata, te biti skenirana I dodata ostatku dokumentacije potrebne za prijavu.  Prijava za stipendiju
  1. Ime, ime jednog roditelja, prezime
  2. JMBG
  3. Pol MuškiŽenski
  4. Datum rođenja
  5. Opština / Mesto / Država rođenja
  6. Opština, Mesto Prebivališta
  7. Broj telefona
  8. E-mail adresa
  9. Dodatno
  10. Podaci o studiranju

  11. Naziv i mesto srednje škole/fakulteta
  12. Trenutni razred/godina
  13. Prosečna ocena

  Dokumentacija za podnošenje prijave

  Prijava za dodelu stipendije

  Preuzmi

  Podaci o članovima domaćinstva

  Preuzmi

  Obrada podataka i pristanak

  Preuzmi

  Pristanak članova domaćinstva

  Preuzmi

  Postani i ti


  Stipendista zadužbine Janković Andjelković

  Ukoliko ispunjavaš sve uslove za prijavu, postani i ti naš stipendista.