Novak Ristović

Kao volonter i član Fondacije „ Zajedno za mlade- Prof. dr Danica Grujičić“, učestvovao sam u organizaciji MEĐUNARODNOG SAMITA MLADIH- OTVORENI SVET, na Zlatiboru, 27-31. 10. 2022. godine. 

 Na XV MULTIDISCIPLINARNOM NAUČNO-STRUČNOM SKUPU STUDENTI U SUSRET NAUCI-StES  osvojio nagradu za najbolji naučno-istraživački rad, sesija kliničke grane medicine- Banja Luka, 17-19. 10. 2022. God.  

Na pomenutom kongresu bio sam autor rada: „Test radiojodidnog preuzimanja kod pacijenata sa različitim oblicima tireotoksikoze“ sa kojim sam pobedio – mentor: Doc. Dr sci. med. Branislava Radović. 

Koautor sam sledećih radova: 

-„ZNAČAJ MULTIDETEKTORSKE KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE U EVAULACIJI ANATOMSKO-MORFOLOŠKIH PROMENA PANKREASA U AKUTNOM  PANKREATITISU“ 

-„KLINIČKE KARAKTERISTIKE OBOLELIH OD COVID-19 KOJI SU LEČENI NA OPŠTEM ODELJENJU I PACIJENATA KOJI SU ZAHTEVALI LEČENJE U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE“ 

– „DA LI LEKARI IZ SEKUNDARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA IMAJU POVEĆANU STOPU SAGOREVANJA TOKOM PANDEMIJE COVID-19 ?“ 

U tekućoj godini sam potpredsednik Centra za naučno- istraživački rad i razvoj studenata Medicinskog fakulteta Priština- Kosovska Mitrovica, kao i  lokalni koordinator za medicinsku edukaciji IFMSA- Serbia. 

Novak Ristović, student 5. godine Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *