Tag Anastasija Spasić

Anastasija Spasić

Na konferenciji studenata prava Anastasija Spasić, stipendista Zadužbine Janković Anđelković, izlagala je svoj rad na temu Alimentacioni fond. Rad je objavljen u Zborniku studentskih radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.